Oncologisch Voetzorgverlener

In mei 2017 ben ik geslaagd voor het diploma: oncologisch voetzorgverlener (OVV). Dit houdt in dat ik als medisch pedicure tevens gespecialiseerd ben in voetzorg bij mensen met kanker. Ik ben nu opgeleid om de voeten zorgvuldig te screenen, herken bijwerkingen van antikankertherapieën en behandel de voeten op een veilige en verantwoorde manier. Deze voetzorg is altijd in afstemming met het oncologisch behandelteam.
Iemand die een behandeling ondergaat tegen de ziekte kanker, kan te maken krijgen met bijwerkingen aan nagels en huid van de voet. Doel van de oncologische voetzorg is om de voeten van kankerpatiënten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. 
Voor deze specialisatie heb ik een aanvullende opleiding gevolgd met stages in het Noordwest ziekenhuis te Alkmaar, het Tergooi ziekenhuis te Hilversum, het Hospice Thuis van Leeghwater te Middenbeemster, inloophuis ’t Praethuys te Alkmaar en inloophuis Pisa te Hoorn.  
Als Oncologisch Voetzorgverlener ben ik mij bewust van de implicaties van de ziekte kanker en de behandeling ervan, zodat ik een veilig en doelmatig voetzorgverleningstraject kan inzetten in afstemming met de behandelend specialist/oncologisch verpleegkundige of huisarts.
Van de 13.500 geregistreerde pedicures in Nederland zijn er nu ca. 250 met een oncologie specialisatie.

Oncologisch Handzorgverlener

In november 2019 ben ik geslaagd voor het diploma oncologisch handzorgverlener (OHV). Dit houdt in dat ik als medisch pedicure en oncologisch voetzorgverlener tevens gespecialiseerd ben in handzorg bij mensen met kanker. Ik ben opgeleid om handen te screenen, herken bijwerkingen van antikankertherapieën en behandel de handen op een veilige en verantwoorde manier. Deze handzorg is altijd in afstemming met het oncologisch behandelteam.
Iemand die een behandeling ondergaat tegen de ziekte kanker, kan te maken krijgen met bijwerkingen aan nagels en huid van de hand. Doel van de oncologische handzorg is om de handen van kankerpatiënten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden.